Ziekteverzuimverzekeringen
Arbodienst

De arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De kerntaak van de arbodienst is om werkgevers en werknemers te ondersteunen. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt of geen tijd voor heeft. De werkgever krijgt bij verzuim te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Met als doel: uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter verlangt van u en uw zieke medewerker dat u samen kijkt naar de situatie, oplossingen en naar het re-integratietraject. Om deze zaken goed te regelen is het hebben van een accurate arbodienst van groot belang.

Offerte ziekteverzuimverzekering met Arbodienst
Ziekteverzuimverzekeringen.nl vergelijkt elke verzekeraar die een verzuimverzekering aanbiedt. Middels onze vergelijking kunt u de kosten van het verzuim binnen uw bedrijf reduceren. Door een gerichte aanpak van het verzuim en optimalisatie van de re-integratie maakt u uw bedrijf sterker. Een goede arbodienst en arbodienstverlening is onlosmakelijk verbonden met de ziekteverzuimverzekering. Laat ons vrijblijvend een vergelijking maken voor een ziekteverzuimverzekering in combinatie met een geschikte arbodienst. Vraag een offerte bij ons op. Vul het verzuim contactformulier in of bel Tel. 072-5092263 ma. / zat. 09:00 - 17:00.

Arbopakket kiezen

Verzuimverzekeraars hebben vaak een samenwerking met meerdere arbodienstverleners waaruit u kunt kiezen. In het geval van een MKB-Verzuim ontzorgverzekering sluit dan de arbodienstverlening naadloos aan op de ziekteverzuimverzekering. In het geval u de arbodienst separaat afsluit dan kunt u vaak kiezen uit 3 varianten:

  1. Registratie van de werknemer
  2. Registratie van de werknemer + gedeeltelijke vergoeding voor acties
  3. Registratie van de werknemer + een uitgebreide vergoeding voor acties

Wet Verbetering Poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Kort verzuim

We weten dat wanneer een medewerker vaak kort ziek is, er meestal meer aan de hand is. Volgens een onderzoek van een arbodienstverlener is ongeveer 50% van de medewerkers die per jaar vier keer of meer kort ziek zijn, de komende vier jaar langer dan 6 weken uitgeschakeld. Door kort verzuim aan te pakken, kunt u lang verzuim voorkomen. 

We spreken van kort verzuim wanneer een medewerker 7 of minder dagen ziek is. Bij werkgevers in Nederland wordt gemiddeld 15% van de verzuimkosten veroorzaakt door kort verzuim. Gemiddeld kost verzuim u als werkgever € 250 per medewerker per verzuimdag.

Lang verzuim

Wanneer uw medewerker zes weken of langer uitvalt, is er sprake van langdurig ziekteverzuim. Denk bijvoorbeeld aan iemand die door corona langdurig arbeidsongeschikt is geraakt of een gecompliceerde botbreuk heeft opgelopen.

Ziekteverzuimverzekering offerte aanvragen

Algemene bedrijfsgegevens


Uitgebreide bedrijfsgegevens


Bent u lid van een brancheorganisatie? *
Bent u aangesloten bij een cao? *
Heeft u nu zieke werknemers? *
Wenst u een offerte incl. arbodienst? *

Personeel


Wenst u oproepkrachten mee te verzekeren?

Personeelsgegevens opgegeven ( direct invoeren of via het Excel formulier )

Excel


Download eerst het Excelbestand en vul de gegevens van uw medewerkers in. Vervolgens kunt u het hier uploaden.

Direct invoeren


Medewerker

Overig