Verzuimverzekeraar
Nationale Nederlanden

Als werkgever bent u verplicht om het loon van zieke werknemers gedurende twee jaar ( 104 weken ) door te betalen. Wanneer u de module Ziekteverzuim MKB uitgebreid van het Verzuimpakket Werkgever sluit, vergoeden wij niet alleen het loon dat u moet doorbetalen, maar ook alle kosten die nodig zijn om uw werknemers weer aan het werk te krijgen. U betaalt geen aanvullende kosten. Wel zo gemakkelijk!

Offerte Nationale Nederlanden ziekteverzuimverzekering (NN)
Ziekteverzuimverzekeringen.nl vergelijkt elke verzekeraar die een verzuimverzekering aanbiedt. Middels onze vergelijking kunt u de kosten van het verzuim binnen uw bedrijf reduceren. Door een gerichte aanpak van het verzuim en optimalisatie van de re-integratie maakt u uw bedrijf sterker. Laat ons vrijblijvend een vergelijking maken voor uw verzuimverzekering. Vraag een offerte bij ons op. Vul het verzuim contactformulier in of bel Tel. 072-5092263 ma. / zat. 09:00 - 17:00.

Hoeveel loon wij vergoeden, is afhankelijk van de keuzes die u maakt, zoals de eigenrisico periode. U bepaalt zelf:

  • Het verzekerde bedrag;
  • De termijn voor het eigen risico, variërend van 10 tot 130 dagen;
  • Of u ook het tweede ziektejaar verzekert;
  • Of u werkgeverslasten wilt meeverzekeren (tot 25%);
  • Bij welke arbodienstverlener u ondersteuning wenst ( ArboNed, ArboDuo, HCS of Zorg van de Zaak ).

Polisvoorwaarden en verzekeringskaarten

Nationale Nederlanden Ziekteverzuim

Als een werknemer ziek wordt, is een werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer gedurende twee jaar ( 104 weken ) door te betalen. Ook moeten werkgever en werknemer er alles aan doen om de werknemer weer inzetbaar te krijgen. Het begeleiden van zieke werknemers is maatwerk en brengt kosten met zich mee. Hoe dat proces van begeleiden eruit ziet, staat vermeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Met specialisten helpen wij werkgevers in de uitvoering van die wettelijke verplichtingen. Met onze Module Ziekteverzuim MKB uitgebreid bieden we werkgevers maximale ondersteuning. Het is onze meest uitgebreide en beste verzuimoplossing voor het MKB. 

Module Ziekteverzuim MKB uitgebreid

Met de Module Ziekteverzuim MKB uitgebreid van het Verzuimpakket Werkgever vergoeden wij niet alleen het loon dat de werkgever moet doorbetalen, maar ook alle kosten die nodig zijn om werknemers weer aan het werk te krijgen. Zo heeft een werkgever geen aanvullende kosten. Hoe hoog de vergoeding van het loon is, bepaalt de werkgever zelf.

Meer grip op re-integratie

Werknemers gaan steeds later met pensioen. De kans op langdurig verzuim, op latere leeftijd, neemt daarom toe. Ook zorgen maatschappelijke ontwikkelingen voor een versnelling van de verandering van werk. Het tijdig begeleiden van mensen naar (ander) werk is hiermee nog belangrijker geworden. Met de module Ziekteverzuim MKB uitgebreid ondersteunen we, samen met onze specialisten, zowel de werkgever als de werknemer om weer terug te keren naar werk. Het verkorten van verzuim is essentieel om de kosten van verzuim te beheersen. 

Overzicht kenmerken module Ziekteverzuim mkb uitgebreid

• Gemak: na de ziekmelding start de ondersteuning én vergoeden we het verzekerde loon van de zieke werknemer. Een werkgever hoeft zich financieel geen zorgen te maken over diens loondoorbetalingsverplichting.
• Volledige ondersteuning bij re-integratie van zieke werknemers: samen met specialisten helpen we werknemers sneller terugkeren naar werk. Zo voldoet een werkgever aan diens wettelijke verplichtingen.
• Volledige vergoeding van de kosten die nodig zijn om de werknemer weer inzetbaar te maken.
• Keuzevrijheid: voor de ondersteuning bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers keuze uit vier arbodienstverleners: ArboNed, ArboDuo, HCS of Zorg van de Zaak.

Verzuim voorkomen

Wij helpen niet alleen bij het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen bij verzuim, maar vinden voorkomen van verzuim minstens zo belangrijk. Met de module Ziekteverzuim MKB uitgebreid bieden de specialisten ook preventieve begeleiding om verzuim van werknemers te voorkomen. Samen maken we Nederland vitaal & veerkrachtig, met oplossingen van nu. 

Module Ziekteverzuim

Wenst de werkgever liever een basis dekking? Dan kiest de werkgever voor de module Ziekteverzuim. De werkgever is hiermee verzekerd tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Natuurlijk bepaalt de werkgever ook hier wat hij wil verzekeren en krijgt hij ondersteuning bij de re-integratie van zieke werknemers. De werkgever krijgt geen volledige vergoeding van de interventiekosten, maar maximaal 80%. Uiteraard meldt de werkgever via Meldverzuim de werknemer ziek en beter. De werkgever ontvangt maandelijks de vergoeding voor het doorbetaalde loon, maar hiervoor is dan eerst meer informatie nodig. 

Voordelen arbodienstverlening in de Module Ziekteverzuim MKB uitgebreid

De dekking MKB uitgebreid is inclusief de dienstverlening van één van de vier gecertificeerde arbodiensten: ArboNed, ArboDuo, HCS (voorheen Keerpunt) of Zorg van de Zaak. Wel zo gemakkelijk. Daarmee heeft de werkgever de volgende voordelen:
• Met de meeverzekerde arbodienstverlening geeft de werkgever één keer de ziekmelding door én zijn geen aanvullende rapportages nodig om een vergoeding van het loon te ontvangen.
• De casemanager is een vast aanspreekpunt voor werkgever en werknemer en begeleidt het traject.
• Een volledige vergoeding bij interventies om de re-integratie te bespoedigen indien de bedrijfsarts of de casemanager deze inzet.
• De premie van de verzuimverzekering is stabieler, omdat het effect van het eigen verzuim op de premie gemaximeerd is.
• Via Meldverzuim eenvoudig een werknemer ziek of beter melden en maandelijks de vergoeding ontvangen voor het doorbetaalde loon.
• Poortwachtergarantie, wij ontzorgen de werkgever bij alle stappen die deze wet voorschrijft. Als de werkgever deze opvolgt dan wordt een eventuele boete van UWV, in verband met het niet (volledig) uitvoeren van de Wet verbetering poortwachter, vergoed.
• Juridische bijstand bij een conflict met een werknemer over de loondoorbetalingsverplichting of over de re-integratieverplichtingen.
• Een volledige verzuimverzekering die voldoet aan de wettelijke verplichtingen én het keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering van het Verbond van Verzekeraars heeft.

Ziekteverzuimverzekering offerte aanvragen

Algemene bedrijfsgegevens


Uitgebreide bedrijfsgegevens


Bent u lid van een brancheorganisatie? *
Bent u aangesloten bij een cao? *
Heeft u nu zieke werknemers? *
Wenst u een offerte incl. arbodienst? *

Personeel


Wenst u oproepkrachten mee te verzekeren?

Personeelsgegevens opgegeven ( direct invoeren of via het Excel formulier )

Excel


Download eerst het Excelbestand en vul de gegevens van uw medewerkers in. Vervolgens kunt u het hier uploaden.

Direct invoeren


Medewerker

Overig