Eigenrisicodrager WGA
Eigenrisicodragerverzekering

In het geval een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is komt deze na 2 jaar in aanmerking voor een WGA-uitkering. Met gedeeltelijke arbeidsongeschikheid bedoelen wij medewerkers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en na 2 jaar ziek uit dienst gaan. De WGA-uitkering komt ten goede aan (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en recht hebben op deze WGA uitkering. De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten. Standaard is dit risico ondergebracht bij UWV. De premies worden geïncasseerd door de Belastingdienst. De premie die u hiervoor voldoet kunt u bekijken op de Whk beschikking welke u als bedrijf elk jaar ontvangt. U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-intergratie van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Middels een WGA Eigenrisicodragerverzekering ( WGA ERD-verzekering ) kunt u uittreden uit het publieke bestel ( UWV ) en verder verzekeren via een verzekeraar. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, met bijbehorende ondersteuning middels ARBO en re-integratie ondersteuning, boeken vaak beter resultaten bij re-integratie dan UWV met als resultaat dat de kosten voor het bedrijf lager uitpakken. Eigenrisicodrager worden kan op 2 vaste momenten per jaar.

Offerte eigenrisicodragerverzekering

Ziekteverzuimverzekeringen.nl vergelijkt elke verzekeraar die een eigenrisicodragerverzekering aanbiedt. Middels onze vergelijking kunt u de kosten van het verzuim binnen uw bedrijf reduceren. Door een gerichte aanpak van het verzuim en optimalisatie van de re-integratie maakt u uw bedrijf sterker. Laat ons vrijblijvend een vergelijking maken voor deze verzekering. Vraag een offerte bij ons op. Vul het verzuim contactformulier in of bel Tel. 072-5092263 ma. / zat. 09:00 - 17:00.

Neem voor vragen of voor hulp over een WGA ERD-verzekering contact met ons op. Tel. 072-5092263 ma. | zat. van 09:00 tot 17:00.

Ziekteverzuimverzekering offerte aanvragen

Algemene bedrijfsgegevens


Uitgebreide bedrijfsgegevens


Bent u lid van een brancheorganisatie? *
Bent u aangesloten bij een cao? *
Heeft u nu zieke werknemers? *
Wenst u een offerte incl. arbodienst? *

Personeel


Wenst u oproepkrachten mee te verzekeren?

Personeelsgegevens opgegeven ( direct invoeren of via het Excel formulier )

Excel


Download eerst het Excelbestand en vul de gegevens van uw medewerkers in. Vervolgens kunt u het hier uploaden.

Direct invoeren


Medewerker

Overig