Ziekteverzuim Cijfers
Ziekteverzuimverzekeringen.nl

CBS ziekteverzuim 2022

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3%, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In het eerste kwartaal van 2022 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,9%). De horecasector is met 6 procent inmiddels koploper in vergelijking tot andere bedrijfstakken. Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim bovengemiddeld: 10,4% in het eerste kwartaal van 2022 en 8,6 procent een jaar eerder. In de kinderopvang was het verzuim 10,0%. Griep en verkoudheid kwam in 2021 het meeste voor gevolgd door psychische klachten en burnout. 24% Van de werknemers geeft aan nog nooit te hebben verzuimd.

Overzicht ziekteverzuimpercentage per bedrijfstak CBS

Overzicht ziekteverzuimpercentages per geslacht en leeftijd CBS

Overzicht ziekteverzuimpercentages in de zorg CBS

Ziekteverzuim 2021

Het verzuimpercentage is in Nederland de afgelopen jaren gestegen. Het verzuim is het 4de kwartaal van 2021 opgelopen tot een gemiddelde van 5,4%. Dit is het hoogste percentage in de afgelopen 3 jaar. Het minste verzuim vond plaats bij kleinere bedrijven ( tot 10 medewerkers ). Deze bedrijven zijn wel het meest kwetsbaar vanwege hun omvang. Toch is er een stijging waarneembaar dat juist in deze categorie werkgevers het ziekteverzuim het meest toeneemt. Bij middelgrote bedrijven ligt het verzuim onder het landelijk gemiddelde. ( 10 - 100 medewerkers ). Toch neemt daar ook in het laatste kwartaal van 2021 het verzuim toe hetgeen het landelijk gemiddelde van 5,4% ondersteunt. 

Oorzaken van verzuim

In ruim 35% van de verzuimgevallen is de belangrijkste oorzaak van verzuim werkdruk en werkstress. Ruim 15% van verzuim komt door te zwaar lichamelijk werk. In de bouw, horeca en gezondheid zijn dit in meer dan 50% van de verzuimgevallen de veroorzaker. Verder zien we in de landelijke cijfers dat in minder dan 10% van de gevallen verzuim komt door te lang achter de computer werken en daarmee langdurig dezelfde handelingen plegen. In het 3de kwartaal van het jaar is het verzuim altijd het laagst. Dat heeft als oorzaak dat het buiten warmer is. In de winter is deze namelijk het hoogst. Met 7,5% is de gezondheids- en welzijnszorg de absolute koploper op het gebied van ziekteverzuim.

Feiten over verzuim

  1. Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag.
  2. De gemiddelde verzuimduur is 8 dagen.
  3. Verzuim kost het bedrijfsleven 18 miljard euro per jaar.
  4. Werknemers melden zich niet vaker ziek.
  5. De gemiddelde duur van verzuim neemt toe.

Ziekteverzuimverzekeringen vergelijken

Wij vergelijken de ziekteverzuimverzekeringen op premie, dekking en inhoud. Wij vergelijken voor u meerdere aanbieders en werken dus onafhankelijk. We hebben hiervoor wel een werknemersoverzicht en de arborapportage van de laatste drie jaar van uw bedrijf nodig. Wij vragen dit bij u op.

Vul ons verzuim contactformulier in of bel Tel. 072-5092263 voor een offerte.

Ziekteverzuimverzekering offerte aanvragen

Algemene bedrijfsgegevens


Uitgebreide bedrijfsgegevens


Bent u lid van een brancheorganisatie? *
Bent u aangesloten bij een cao? *
Heeft u nu zieke werknemers? *
Wenst u een offerte incl. arbodienst? *

Personeel


Wenst u oproepkrachten mee te verzekeren?

Personeelsgegevens opgegeven ( direct invoeren of via het Excel formulier )

Excel


Download eerst het Excelbestand en vul de gegevens van uw medewerkers in. Vervolgens kunt u het hier uploaden.

Direct invoeren


Medewerker

Overig